2008
DOI: 10.1080/09537100802082249
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Platelet function in cutaneous diseases

Abstract: Blood platelets participate actively in immune-inflammatory processes. Responding to the variety of stimuli such as cell activation leads to the release of several mediators, including RANTES, platelet factor 4, beta-thromboglobulin, thymus and activation-regulated chemokine (TARC/CCL17), serotonin and arachidonic acid metabolites. It also affects the expression of immunomodulatory and adhesive molecules, including CD154 and P-selectin. Immune-inflammatory processes associated with skin diseases could induce p… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

3
65
1
4

Year Published

2010
2010
2022
2022

Publication Types

Select...
6
3

Relationship

0
9

Authors

Journals

citations
Cited by 69 publications
(73 citation statements)
references
References 36 publications
3
65
1
4
Order By: Relevance
“…Aynı zamanda N/L ve T/L oranlarının eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP) ve psoriasis patogenezinde de önemli rol oynayan interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-alfa) değerleriyle ilişki gösterdiği tespit edilmiştir [7][8][9][10] . Diğer inflamatuvar hücrelerle beraber trombositlerin de psoriasis patogenezinde rol oynadığı ve aktive olmuş trombositlerin deriye lökosit göçünü arttırıp deride inflamatuvar sitokinlerin salınımını arttırdığı düşünülmektedir 11 . Ortalama trombosit hacmi (OTH); trombosit fonksiyonu ve aktivasyonunun bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve yüksek OTH değerlerinin akut miyokard enfarktüsü, renal arter stenozu, dibetes mellitus, hipertansiyon ve hiperlipidemi için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.…”
Section: Introductionunclassified
“…Aynı zamanda N/L ve T/L oranlarının eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP) ve psoriasis patogenezinde de önemli rol oynayan interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-alfa) değerleriyle ilişki gösterdiği tespit edilmiştir [7][8][9][10] . Diğer inflamatuvar hücrelerle beraber trombositlerin de psoriasis patogenezinde rol oynadığı ve aktive olmuş trombositlerin deriye lökosit göçünü arttırıp deride inflamatuvar sitokinlerin salınımını arttırdığı düşünülmektedir 11 . Ortalama trombosit hacmi (OTH); trombosit fonksiyonu ve aktivasyonunun bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve yüksek OTH değerlerinin akut miyokard enfarktüsü, renal arter stenozu, dibetes mellitus, hipertansiyon ve hiperlipidemi için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.…”
Section: Introductionunclassified
“…Kontakt dermatitin kompleks etyopatogenezinde gecikmiş tip hipersentivite üzerinde rolü olan trombositlerde yer almaktadır. Trombositlerin kutanöz hastalıklar da birçok farklı mekanizma yoluyla patogeneze katkıda bulunabileceği düşünülmüş-tür (6,15,16).…”
Section: Discussionunclassified
“…Psoriasis, atopik dermatit, kontakt dermatit ve ürtiker gibi bazı kutanöz hastalıklarda trombositlerin hastalıktaki rolünü araştıran çalışmalar mevcuttur (6 …”
unclassified
“…Fundamentally, 5-HT is not only synthesized by enterochromaffin cells of the gut and the serotonergic neurons of the brain, but also other cells including lymphocytes (O'Connell et al, 2006). Since 5-HT is accumulated in the platelets and released at inflammatory sites (Geba et al, 1996) and platelet functions have been shown to be associated with dermal diseases (Kasperska-Zajac et al, 2008), the potential participation of 5-HT in psoriasis is strongly supported. Based on the experimental evidence that stress and stress-related hormones promote 5-HT synthesis (Azmitia Jr. and McEwen, 1969;Azmitia et al, 1993), 5-HT may therefore serve as a critical mediator in a neuro-immunocutaneous-endocrine model (O'Sullivan et al, 1998).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 91%