volume 34, issue 4, P232-249 2018
DOI: 10.17576/jkmjc-2018-3404-14
View full text
|
|
Share
Mohd Sufiean Hassan, Maizatul Haizan Mahbob, Mohd Helmi Abd Rahim

Abstract: Kawalan sosial tidak formal merupakan kaedah pengukuhan nilai integriti yang berkesan mengekang salah laku golongan muda. Kajian empirikal kawalan sosial tidak formal kurang diberi perhatian pengkaji sains sosial dan kemanusiaan kerana kaedah ini dilaporkan mengambil masa yang lama bagi mengukuhkan nilai integriti berbanding kawalan sosial formal. Namun, pelaksanaan kawalan sosial tidak formal disahkan bukan sahaja mengurangkan kos sistem keselamatan sosial malah membentuk peribadi golongan muda yang berintegr…

expand abstract