2014
DOI: 10.17986/blm.2014193802 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Bu çalışmada; Samsun’da çocukluk çağı medikolegal ölüm olgularının genel özelliklerinin belirlenerek, önlenebilir sebeplerle meydana gelen çocukluk çağı ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmıştır.Samsun’da 2006-2011 yılları arasındaki altı yıllık sürede postmortem incelemesi yapılan 0-18 yaş grubundaki 301 adli ölüm olgusu ile ilgili kayıtlar incelenmiştir. Veriler SPSS (version 20.0) istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiştir.Çocukların %66,1’i erkektir. Yaş ortal… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
1
1
0
0
0
2

Year Published

2017
2017
2020
2020

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Suda boğulmaya bağlı ölümler, ABD ve Avusturalya'da trafik kazalarından sonra bebeklik ve çocukluk çağında görülen ölümlerin en sık ikinci sebebidir (26,27). Birçok otopsi serisinde çocukluk çağı ölümlerinde 0-4 yaş arası okul öncesi çocukların yanısıra çocukluk çağında erkeklerin kızlardan daha fazla risk altında olduğu görülmüştür (10,11) Ulusal literatürde Aydın ve arkadaşlarının Samsun'da 301 olguluk çocukluk çağı medikolegal ölümlerine yönelik yaptığı çalışmada trafik kazası (n:112) ve düşmeden (n:37) sonra en sık suda boğulmaların (n:33) dikkat çektiği (28), yine Tokdemir ve ark. yaptığı çalışmada 0-5 yaş arası ölümlerin 13'ünün suda boğulmaya bağlı olduğu bildirilmiştir (6).…”
Section: şEkil 8 Doğal öLüm Sebepleriunclassified
Create an account to read the remaining citation statements from this report. You will also get access to:
  • Search over 1.2b+ citation statments to see what is being said about any topic in the research literature
  • Advanced Search to find publications that support or contrast your research
  • Citation reports and visualizations to easily see what publications are saying about each other
  • Browser extension to see Smart Citations wherever you read research
  • Dashboards to evaluate and keep track of groups of publications
  • Alerts to stay on top of citations as they happen
  • Automated reference checks to make sure you are citing reliable research in your manuscripts
  • 7 day free preview of our premium features.

Trusted by researchers and organizations around the world

Over 130,000 students researchers, and industry experts at use scite

See what students are saying

rupbmjkragerfmgwileyiopcupepmcmbcthiemesagefrontiersapsiucrarxivemeralduhksmucshluniversity-of-gavle
“…Suda boğulmaya bağlı ölümler, ABD ve Avusturalya'da trafik kazalarından sonra bebeklik ve çocukluk çağında görülen ölümlerin en sık ikinci sebebidir (26,27). Birçok otopsi serisinde çocukluk çağı ölümlerinde 0-4 yaş arası okul öncesi çocukların yanısıra çocukluk çağında erkeklerin kızlardan daha fazla risk altında olduğu görülmüştür (10,11) Ulusal literatürde Aydın ve arkadaşlarının Samsun'da 301 olguluk çocukluk çağı medikolegal ölümlerine yönelik yaptığı çalışmada trafik kazası (n:112) ve düşmeden (n:37) sonra en sık suda boğulmaların (n:33) dikkat çektiği (28), yine Tokdemir ve ark. yaptığı çalışmada 0-5 yaş arası ölümlerin 13'ünün suda boğulmaya bağlı olduğu bildirilmiştir (6).…”
Section: şEkil 8 Doğal öLüm Sebepleriunclassified
“…Aynı raporda, her yıl ölen çocukların yaklaşık %90'ının istenmeyen yaralanmalar sonucu meydana geldiği, istenmeyen yaralanmalar sonucu ölen çocukların ölüm nedenlerinin %60'ının trafik kazası, suda boğulma, yanık, düşme veya zehirlenme ile iliş-kili olduğu bildirilmektedir (3). Ülkemizde yapılan çalışmalarda da, oranları değişmekle birlikte beş yaş altı çocuk ölümlerinin en çok kazalar meydana geldiği belirtilmektedir (4)(5)(6). Beş yaş altı çocuk-larda kazalara bağlı ölüm ve yaralanma riskinin erişkinlere göre daha yüksek olmasındaki başlıca sebepler, çocukların potansiyel tehlikeli olan durumları anlama -algılama eksikliği ve motor sistem -kas gücünün yeterince gelişmemesine bağlı olarak hızlı reaksiyon verememeleridir (7).…”
Section: Introductionunclassified