2021
DOI: 10.1080/08865655.2021.1943495
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Pandemic Borders of Post-Soviet De Facto States

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2022
2022
2024
2024

Publication Types

Select...
5
1

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 9 publications
(2 citation statements)
references
References 18 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Nieoczekiwaną konsekwencją rosnącego zagrożenia pandemicznego była zmiana w zarządzaniu granicami przyjęta przez większość rządów państw dotkniętych pandemią. Wprowadzono restrykcje w przekraczaniu granic, co stało się projekcją władzy instytucji sanitarnych poszczególnych państw decydujących o możliwości lub zakazie wjazdu (Golunov, 2021). Pandemiczne granice okazały się sprzyjać naruszaniu praw człowieka, niesprawiedliwości społecznej, marginalizacji niektórych grup społecznych i narodowych, i to niezależnie od tego, czy mówimy o państwach autorytarnych czy o państwach demokratycznych (Löwis, Sasse, 2021).…”
Section: Rezyliencja a Granice W Ukrainieunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Nieoczekiwaną konsekwencją rosnącego zagrożenia pandemicznego była zmiana w zarządzaniu granicami przyjęta przez większość rządów państw dotkniętych pandemią. Wprowadzono restrykcje w przekraczaniu granic, co stało się projekcją władzy instytucji sanitarnych poszczególnych państw decydujących o możliwości lub zakazie wjazdu (Golunov, 2021). Pandemiczne granice okazały się sprzyjać naruszaniu praw człowieka, niesprawiedliwości społecznej, marginalizacji niektórych grup społecznych i narodowych, i to niezależnie od tego, czy mówimy o państwach autorytarnych czy o państwach demokratycznych (Löwis, Sasse, 2021).…”
Section: Rezyliencja a Granice W Ukrainieunclassified
“…I tak samozwańcze republiki już od lutego 2020 r. wprowadziły restrykcje, ograniczając możliwość przemieszczania się mieszkańców okupowanych terytoriów do Ukrainy i Rosji. Jednocześnie zachowano możliwość przekraczania granic dla towarów oraz część ruchu związanego z wymianą profesjonalną (Golunov, 2021). Biorąc pod uwagę uzależnienie mieszkańców samozwańczych republik od transferów finansowych z Ukrainy (np.…”
Section: Rezyliencja a Granice W Ukrainieunclassified