Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
12
0
2

Year Published

2010
2010
2023
2023

Publication Types

Select...
4
3

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 14 publications
(14 citation statements)
references
References 1 publication
0
12
0
2
Order By: Relevance
“…There was no difference between the two treatments, although MMF was slightly slower to produce remission than azathioprine (median 42 days compared with 28·6 days). Both treatments were associated with similar numbers of adverse events, with MMF being associated with more infections but less hepatotoxicity than azathioprine 42,43 . As discussed in , MMF is considerably more costly than azathioprine.…”
Section: 0 Managementmentioning
confidence: 91%
See 2 more Smart Citations
“…There was no difference between the two treatments, although MMF was slightly slower to produce remission than azathioprine (median 42 days compared with 28·6 days). Both treatments were associated with similar numbers of adverse events, with MMF being associated with more infections but less hepatotoxicity than azathioprine 42,43 . As discussed in , MMF is considerably more costly than azathioprine.…”
Section: 0 Managementmentioning
confidence: 91%
“…Both treatments were similarly effective at preventing relapses and had similar numbers of adverse events. Hepatotoxicity was documented in six out of 37 patients treated with azathioprine but more infections occurred with MMF 42,43 . Although the treatments were equally effective, the 5·5‐fold higher cost of MMF (2 g daily) compared with azathioprine (2 mg kg −1 daily for a 75‐kg patient) could be an important consideration in some health economies.…”
Section: 0 Managementmentioning
confidence: 99%
See 1 more Smart Citation
“…W wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozważenie zastosowania poniższych leków, ale ich skuteczność nie została potwierdzona: -azatiopryna -1-2,5 mg/kg m.c./dobę -wskazane badanie stężenia enzymu metabolizującego azatioprynę -tiopurynowej metylotransferazy (TPMT) [59,60], -mykofenolan mofetylu -2 g/dobę lub mykofenolan sodowy 1,44 g/dobę [59,60], -dapson -do 1,5 mg/kg m.c./dobę [61], -cyklofosfamid -1-3 mg/kg m.c./dobę p.o. lub w postaci pulsów i.v.…”
Section: Alternatywne Metody Terapii Ciężkiego Pemfigoiduunclassified
“…W przypadku BP opornego na leczenie miejscowe klobetazolem i terapię prednizonem należy rozważyć metody alternatywne: -metotreksat, azatioprynę, mykofenolan mofetylu [57][58][59][60], -immunoglobuliny dożylne (trzeci stopień wiarygodności) [62], -immunoadsorpcję (czwarty stopień wiarygodności) [63], -leki biologiczne: anty-CD20 (rytuksymab), anty--IgE (omalizumab) (czwarty stopień wiarygodności) [64,65], -cyklofosfamid (trzeci stopień wiarygodności) [51], -wymianę plazmy (pierwszy stopień wiarygodności) [66].…”
Section: Leczenie Opornego Pemfigoidu (Ang Refractory Pemphigoid)unclassified