2015
DOI: 10.17550/aid.74205
| View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: ÖzBu çalışma uluslararası sistem ve istikrar üzerinedir. Farklı teorik perspektifleri mukayese ederek, kutupluluk ile istikrar arasındaki ilişkiyi tartışır. Uluslararası sistemler sistem içerisindeki güç dağılımına göre tek kutuplu, çift kutuplu ve çok kutuplu yapılar olarak isimlendirilir. Bu yapılardan hangisinin daha istikrarlı olduğu üzerine uzun tartışmalar yaşanmıştır. Bahsi geçen tartışmaların ana gündem maddesi hangi uluslararası güç dağılımının daha istikrarlı olduğu üzerinedir. Önceleri çok kutuplu y… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles