Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

76
404
3
22

Year Published

2017
2017
2022
2022

Publication Types

Select...
8

Relationship

2
6

Authors

Journals

citations
Cited by 310 publications
(505 citation statements)
references
References 67 publications
76
404
3
22
Order By: Relevance
“…Tan (2016) tested the impact of risk and competition on bank profitability. To this end, he used a sample of Chinese banking industry observed during the period [2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010][2011].…”
Section: Noninterest Income and Bank Performancementioning
confidence: 99%
“…Tan (2016) tested the impact of risk and competition on bank profitability. To this end, he used a sample of Chinese banking industry observed during the period [2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010][2011].…”
Section: Noninterest Income and Bank Performancementioning
confidence: 99%
“…İyi yönetilen bankaların faaliyet giderlerini kontrol edebilme yeteneği onların giderlerini daha iyi yöneterek etkinliklerini arttırmalarına katkıda bulunabilir. Başka bir ifadeyle faaliyet giderlerinin iyi yönetilmesi (yani giderlerin azaltılması) etkinliği arttırarak banka karlılığını olumlu yönde etkileyebilir (Sufian ve Chong, 2008;Us, 2015;Tan, 2016;Aydemir ve Guloglu, 2016). Bu nedenle bu değişkenin karlılık üzerindeki etkisinin negatif olması beklenebilir.…”
Section: Banka Karlılığı Ve Açıklayıcı Değişkenlerunclassified
“…Ayrıca, sermaye düzeyi yüksek olan bankalar daha esnek finansal yapıya sahip olduklarından dolayı daha az dış fon kaynağına ihtiyaç duyabilirler. Buna ilaveten, yüksek düzeyde sermaye oranı sermayedarların banka yönetiminin faaliyetlerini izlemesine ve onların aşırı risk almalarına engel olabilir ki bu da karlılığı olumlu yönde etkileyebilir (Flamini vd., 2009;Heffernan ve Fu, 2010;Garcia ve Guerreiro, 2016;Saona, 2016;Tan, 2016;Ahamed, 2017).…”
Section: Banka Karlılığı Ve Açıklayıcı Değişkenlerunclassified
See 1 more Smart Citation
“…An example of mix relationships with Category 1 MFIs is between the Cameroonian MFI, MC 2 and Afriland First Bank, while an example of mix relationships with Category 2 is that between SGBC and the MFI, ADVANS Cameroon. In these types of relationships, commercial banks are better rooted because they have accumulated experience in competition and risk taking in banking activities (Tan, ).…”
Section: Relationships Between Commercial Banks and Mfismentioning
confidence: 99%