volume 5, issue 2 (95), P57-65 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.141462
View full text
|
|
Share
Igor Konokh

Abstract: Показано, що сучаснi роботи, присвяченi оптимiзацiї технологiчних процесiв, не враховують у власних моделях систем i в критерiях вимоги до загальної ефективностi процесу i вiдповiдностi цiлям власника комерцiйного виробничого пiдприємства. Для цього необхiдно знижувати витрати i час технологiчної операцiї, а також максимiзувати додану вартiсть основного продукту. Оцiнка ефективностi системи потокової обробки сировинної продукцiї виконується з використанням спецiальної моделi, яка була синтезована в ходi даної …

expand abstract