volume 63, issue 6, P877-880 2006
DOI: 10.1016/j.gie.2006.01.002
View full text
|
|
Share
Kimiyasu Yamazaki, Kentaro Nakao, Akira Tsunoda, Tohru Ohnaka, Hidetoshi Amagasa, Naoto Suzuki, Kazuhiro Narita, Tetsuya Mikogami, Tsutomu Kaetsu, Masahiko Murakami, Toshikazu Kurihara, Yoshiaki Takeuchi, Nozomi Yoshikawa, Michio Imawari et al.