volume 24, issue 2, P155-160 2019
DOI: 10.17986/blm.2019255366
View full text
|
|
Share
Mahmut Asirdizer, Mehmet Arslan, Ugur Demir

Abstract: İskemik inme, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ancak travmatik internal karotis arter diseksiyonuna bağlı iskemik inme nadir görülen bir durumdur. Bu olgu sunumunda, 35 yaşında erkek hasta boynundan kesici-delici alet ile yaralanmış ve hastada total afazi ve sağ hemiparezi meydana gelmişti. Radyolojik incelemelerde sol parieto-temporal bölgede beyin enfarktüsü ve bıçaklama sonrası internal karotis arter diseksiyonu tanısı konuldu. Bu olgunun adli tıp anabilim dalında yapılan adli tıbbi …

expand abstract