volume 160, issue 9, P1848-1856 2013
DOI: 10.1016/j.combustflame.2013.03.022
View full text
|
|
Share
Nasir K. Memon, Dalaver H. Anjum, Suk Ho Chung