2020
DOI: 10.17986/blm.1380
View full text
|
|

Abstract: Çalışmamızda; maluliyet raporu düzenlenmesinde yürürlükte olan yönetmelik kapsamındaki cetvellerin eksikliklerinin vurgulanması ve bu eksikliklere bağlı olarak bilirkişilerin karşılaştıkları sorunlar değerlendirilerek çalışmamız ile uluslararası nitelikte yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekmek ve yapılacak olan yeni düzenlemeye rehberlik etmek amaçlandı. … Adli Tıp Anabilim Dalına 2015-2016 yılları arasında maluliyet istemi ile başvuran olguların bilirkişi raporları incelendi. Maluliyeti olduğu… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals