2011
DOI: 10.17986/blm.2011162724 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Analys s of the assaults assoc ated w th stab wounds: ten-year-exper ence n Man sa* ÖZET K ş lerarası ş ddet le l şk l olarak kes c -del c alet yaraları halen dünyanın pek çok ülkes nde başlıca problemlerden b r olarak kabul ed lmes ne rağmen, Türk ye'de sıklığı henüz bel rlenmem şt r. Bu çalışmanın amaçları; kes c -del c alet yaralanmaları le l şk l saldırıların, mağdur ve fa ller n anal z n yapmak; daha önce yayımlanmış ver ler le karşılaştırmak ve Türk ye ç n uygun önlemler tanımlamaktır ve bu amaçla 238 ke… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals