2017
DOI: 10.17986/blm.2017228672 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Ülkemizde giderek artan bir gündem oluşturan kadın cinayetleri sahip olma olgusu üzerinden araştırılmaya çalışılmıştır. Toplumsal cinsiyet kadınlık ve erkeklik algısı o toplum içinde konum rol ve görevlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Çalışmada toplumsal cinsiyet algısından hareketle ortaya çıktığı düşünülen “sahip olma duygusu”, Fromm’un “olmak” ve “sahip olmak” kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu gözden geçirme çalışmasında kadın cinayetleri ve nedenleri konusunda yazılmış makale, kitap … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
1
0
0
0
1

Year Published

2020
2020
2020
2020

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kalma durumu ise toplumsal cinsiyet kavramı ile açıklanabilir. Toplumsal cinsiyet; toplumsallaşma süreci ve kültürün içinde edinilen kadın ve erkek olma özelliklerini ifade ederek her iki cinsin de sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumluluklarını tanımlar (Kolburan, 2017). Kadınların toplumsal rolleriyle bağlantılı nedenlerle öldürülmeleri anlamında kullanılan kadın cinayetlerinde, erkekler genellikle otoritelerine veya statülerine yönelik tehdit algıladıkları zaman şiddete başvurmaktadırlar.…”
Section: Yılıunclassified