volume 5, issue 1, P5-11 2000
DOI: 10.17986/blm.200051382
View full text
|
|
Share
Zeynep Belma Gölge, Mehmet Fatih Yavuz, Tanıl Mehmet Başkan

Abstract: E v a lu a tio n o f J u r i s t s a n d P o lic e O f f ic e r s V iew s A b o u t J u d i c i a l P r o c e s s a n d L aw s R e la te d w i t h R a p e C a s e s Z . B e lm a GÖLGE*, M. F a t i h YAVUZ**, T a n d M. BAŞKAN ***. G ölge ZB, Yavuz MF, B a ş k a n TM. H u ku kçu ların ve polislerin ır z a g eçm e ile ilgili cez a sistem in e bakış ÖZETIrza geçm e hukuki, tıbbi, psikolojik ve sosyal boyutlar içersinde değerlendirildiğinde cinayetten sonra insan bede nine karşı yapılan en ağır saldırılardan bir…

expand abstract