volume 2, issue 4 (86), P32-38 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.97144
View full text
|
|
Share
Lev Raskin, Oksana Sira, Tetiana Katkova

Abstract: Розв'язана задача відшукання стаціонарних розподілів ймовірностей станів для марковських систем в умовах невизначеності. Передбачається, що параметри аналізованих систем задані нечіт-ко. У задачі аналізу напівмарковських системи оцінка компонентів стаціонарного розподілу ймо-вірностей станів системи отримана шляхом міні-мізації комплексного критерію. Критерій враховує міру відхилення шуканого розподілу від модально-го, а також рівень компактності функції прина-лежності нечіткого результату рішення Ключові сло…

expand abstract