volume 2, issue 8 (86), P30-38 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.96774
View full text
|
|
Share
Vadim Коrbut, Orest Voznyak, Khrystyna Myroniuk, Iryna Sukholova, Peter Kapalo

Abstract: Вирішено актуальну задачу підвищення ефективності повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин для забез-печення нормативних параметрів повітря у приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітророзподі-лу необхідно подавати повітря струминами, що інтенсивно затухають ще до входу в робо-чу зону. Показано економічну ефективність використання повітророзподільника порівня-но з альтернативними варіантами, наведе-но питомі показники ефективності повітро-розподілу Ключові сло…

expand abstract