2014
DOI: 10.5935/0004-2749.20140092
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Evaluation of peripapillary choroidal and retinal nerve fiber layer thickness in eyes with tilted optic disc

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
1
0
1

Year Published

2016
2016
2016
2016

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 19 publications
0
1
0
1
Order By: Relevance
“…Ayrıca, RSLT'deki bölgesel incelmeyle uyumlu olarak da diskin kabarık olduğu bölgedeki koroid dokusundaki incelmenin, diskin alçak olan tarafındakine göre daha fazla olduğu saptanmıştır. 33,34 Eğik disk hastalarında KNVM ve koryoretinal dejeneratif değişiklikler gibi komplikasyonların daha çok koroid incelmesinin olduğu bölgeden kaynaklandığı rapor edilmiştir. 35 OKT teknolojisindeki son gelişmeler, optik disk kenarının yerleşiminin ve içeriğinin doğru şe-kilde incelenmesini sağlayarak eğik disk hastaları-nın klinik değerlendirilmesinde önemli katkı sağlamıştır.…”
Section: Opti̇k Koherens Tomografi̇k İncelemelerunclassified
“…Ayrıca, RSLT'deki bölgesel incelmeyle uyumlu olarak da diskin kabarık olduğu bölgedeki koroid dokusundaki incelmenin, diskin alçak olan tarafındakine göre daha fazla olduğu saptanmıştır. 33,34 Eğik disk hastalarında KNVM ve koryoretinal dejeneratif değişiklikler gibi komplikasyonların daha çok koroid incelmesinin olduğu bölgeden kaynaklandığı rapor edilmiştir. 35 OKT teknolojisindeki son gelişmeler, optik disk kenarının yerleşiminin ve içeriğinin doğru şe-kilde incelenmesini sağlayarak eğik disk hastaları-nın klinik değerlendirilmesinde önemli katkı sağlamıştır.…”
Section: Opti̇k Koherens Tomografi̇k İncelemelerunclassified
“…2016;79(4):229-32 macular degeneration, diabetic retinopathy, as well as in eyes with tilted optic discs, the healthy pediatric population, and pregnant women (11)(12)(13)(14)(15)(16) . A recent study showed a significant increase in choroidal thickness after hemodialysis, whereas several other studies have shown a significant decrease in choroidal thickness after hemodialysis (17)(18)(19)(20) .…”
mentioning
confidence: 99%