volume 2, issue 3 (86), P15-24 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.98135
View full text
|
|
Share
Oleg Zachko, Roman Golovatyi, Alona Yevdokymova

Abstract: Проведений аналіз проблем безпеки життє-діяльності на об'єктах з масовим перебуван-ням людей (ОМПЛ). Запропоновано модель-схе-му загроз при управлінні проектами створення ОМПЛ. Запропоновано використання та опи-сано принципи ідентифікації загроз ОМПЛ на стадії планування. Запропоновано класифікації складних систем в управлінні проектами та про-грамами системи цивільного захисту. Здійснено порівняльний аналіз методів та алгоритмів щодо використання імітаційного моделювання у про-ектах даного типу Ключові слова…

expand abstract