2021
DOI: 10.46683/jmvi.2021.28 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖzetÇalışmamızda, birinci basamakta sağlık hizmeti sunmak üzere görev alan aile hekimlerinin influenza aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmada, çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülere araştırıcılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Çalışma evrenini; Ankara ilinde birinci basamakta sağlık hizmeti veren ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 210 aile hekimi oluşturmuştur. Çal… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals