2010
DOI: 10.17986/blm.2010151701 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Bu çalışmada; bisiklet ve motosiklet kazası sonucu yaralanan ve ölen olguların, demografik ve klinik özellikleri araştırılarak, kazalara bağlı yaralanmalarm nasıl oluştuğunun aydınlatılması, yaralanmalarm ciddiyetinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Bisiklet ve motosiklet kazası sonucu yaralanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk müdahalesi ve tedavisi yapılan 256 olguya ait demografik ve klinik veriler incelenmiş, elde edilen veriler SPSS 10.0 pake… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
1
0
1
0
1

Year Published

2019
2019
2021
2021

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

0
1
0
1
Order By: Relevance
“…Travma türleri incelendiğinde; motosiklet kazalarının daha önce yapılan çalışmaların aksine öne çıkması ve özellikle genç erkeklerde anlamlı düzeyde farklı çıkmasının nedeni, motosikletin gençler tarafından özellikle son zamanlarda sayıları artan ve evlere servisin yapıldığı iş yerlerinde kullanılmaya başlanması ve hobi amaçlı olarak kullanılması, bunun dışında çalışmamızda tek taraflı kırıkları tercih etmemizin etkisi de olabilir (3,10,13,14,15).…”
Section: Discussionunclassified
Create an account to read the remaining citation statements from this report. You will also get access to:
  • Search over 1.2b+ citation statments to see what is being said about any topic in the research literature
  • Advanced Search to find publications that support or contrast your research
  • Citation reports and visualizations to easily see what publications are saying about each other
  • Browser extension to see Smart Citations wherever you read research
  • Dashboards to evaluate and keep track of groups of publications
  • Alerts to stay on top of citations as they happen
  • Automated reference checks to make sure you are citing reliable research in your manuscripts
  • 7 day free preview of our premium features.

Trusted by researchers and organizations around the world

Over 130,000 students researchers, and industry experts at use scite

See what students are saying

rupbmjkragerfmgwileyiopcupepmcmbcthiemesagefrontiersapsiucrarxivemeralduhksmucshluniversity-of-gavle
“…Travma türleri incelendiğinde; motosiklet kazalarının daha önce yapılan çalışmaların aksine öne çıkması ve özellikle genç erkeklerde anlamlı düzeyde farklı çıkmasının nedeni, motosikletin gençler tarafından özellikle son zamanlarda sayıları artan ve evlere servisin yapıldığı iş yerlerinde kullanılmaya başlanması ve hobi amaçlı olarak kullanılması, bunun dışında çalışmamızda tek taraflı kırıkları tercih etmemizin etkisi de olabilir (3,10,13,14,15).…”
Section: Discussionunclassified
“…5 In a study performed in Turkey, it was found that 42.8% of those who had a bicycle accident aged between 1 year and 19 years old and that 13.7% of the accidents were life critical. 6 High rates of deaths and injuries as a result of bicycle accidents create problems for public health globally. Everyone must use protective equipment when riding a bicycle to minimize this risk of death and injury.…”
mentioning