volume 15, issue 1, P13-20 2010
DOI: 10.17986/blm.2010151701
View full text
|
|
Share
Neva Danışkan Sataloğlu, Berna Aydın, Ahmet Turla

Abstract: Bu çalışmada; bisiklet ve motosiklet kazası sonucu yaralanan ve ölen olguların, demografik ve klinik özellikleri araştırılarak, kazalara bağlı yaralanmalarm nasıl oluştuğunun aydınlatılması, yaralanmalarm ciddiyetinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Bisiklet ve motosiklet kazası sonucu yaralanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk müdahalesi ve tedavisi yapılan 256 olguya ait demografik ve klinik veriler incelenmiş, elde edilen veriler SPSS 10.0 pake…

expand abstract