2015
DOI: 10.17509/ijal.v5i1.840
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Translator Training by Distance Learning — A Dual Approach1

Abstract: A variety of approaches have been adopted by institutions of higher education offering programmes in translator training. Some of these approaches are centred on early training; while others on socio-constructivism. Presenting a facet of training that differs from those generally used in most programmes, this paper examines how task-based approaches used over the course of the curriculum and the project-based approaches adopted in the final year in the form of translation portfolio can be an integral part of a… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2020
2020
2023
2023

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(1 citation statement)
references
References 23 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…повний перелік у [26]). Дистанційне навчання є об'єктом численних праць зарубіжних науковців, зокрема вивчалися: застосування проблемного та проектного підходів у формі перекладацького портфоліо, як складових дистанційної підготовки перекладачів [17], упровадження методики змішаного навчання (blended learning) майбутніх перекладачів [14], розробка онлайн курсу з усного та письмового бізнес перекладу [22], вивчення ефективності використання навчальних ресурсів, збагачених електронними навчальними матеріалами (webenriched learning resources) та онлайнових навчальних пакетів (tutorial packages) [18], забезпечення зворотного зв'язку з боку викладача у процесі дистанційного навчання майбутніх перекладачів [24], упровадження альтернативної онлайн моделі навчання медичного перекладу [15], застосування віртуальних навчальних середовищ для підготовки викладачів усного перекладу [23], експериментальна перевірка ефективності дистанційного навчання різних видів усного перекладу порівняно з традиційною методикою навчання [21]. Skype являє собою комунікаційну систему, яка дозволяє здійснювати дзвінки та організовувати он-лайн конференції, що надає можливість використовувати її у якості синхронного інструменту під час навчання перекладу.…”
unclassified
“…повний перелік у [26]). Дистанційне навчання є об'єктом численних праць зарубіжних науковців, зокрема вивчалися: застосування проблемного та проектного підходів у формі перекладацького портфоліо, як складових дистанційної підготовки перекладачів [17], упровадження методики змішаного навчання (blended learning) майбутніх перекладачів [14], розробка онлайн курсу з усного та письмового бізнес перекладу [22], вивчення ефективності використання навчальних ресурсів, збагачених електронними навчальними матеріалами (webenriched learning resources) та онлайнових навчальних пакетів (tutorial packages) [18], забезпечення зворотного зв'язку з боку викладача у процесі дистанційного навчання майбутніх перекладачів [24], упровадження альтернативної онлайн моделі навчання медичного перекладу [15], застосування віртуальних навчальних середовищ для підготовки викладачів усного перекладу [23], експериментальна перевірка ефективності дистанційного навчання різних видів усного перекладу порівняно з традиційною методикою навчання [21]. Skype являє собою комунікаційну систему, яка дозволяє здійснювати дзвінки та організовувати он-лайн конференції, що надає можливість використовувати її у якості синхронного інструменту під час навчання перекладу.…”
unclassified