volume 4, issue 6 (94), P56-62 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.136371
View full text
|
|
Share
Artur Luhovskoi, Marat Glikin, Sergey Kudryavtsev, Irene Glikina

Abstract: Продовжується вивчення процесу конверсiї вугiлля в синтез-газ в умовах аерозольного нанокаталiзу та обґрунтовано очiкуванi переваги майбутньої промислової технологiї. До переваг можна вiднести можливiсть змiнювати швидкiсть реакцiї шляхом впливу на iнтенсивнiсть механохiмiчної активацiї каталiзатору. Дослiдження процесу проводилось в реакторi, де механохiмiчна активацiя здiйснюється шляхом обертання каталiтичної системи. Вплив iнтенсивностi активацiї на хiмiчнi реакцiї в умовах аерозольного нанокаталiзу ранiше…

expand abstract