volume 2, issue 6 (92), P29-33 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127261
View full text
|
|
Share
Alexsandera Shishkina, Alexsander Shishkin

Abstract: Досліджено вплив наномодифікаторів на міц ність дрібнозернистого бетону. Встановлено вплив найбільш широко розповсюджених нанонаповнюва чів, а саме мікрокремнезему, каоліну, вапна та гіпсу на змінення міцності цементного каменю та дрібно зернистого бетону. Виконано порівняння впливу означених нанонаповнювачів на міцність дрібнозер нистого бетону. Показано, що найбільш ефективни ми нанонаповнювачами є речовини, що містять спо луки кальціюКлючові слова: дрібнозернистий бетон, міце ли, поверхневоактивні речовини,…

expand abstract