2016
DOI: 10.5114/dr.2016.62894
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: StreSzczeniePierwotne dermatozy perforujące (ang. primary perforating dermatoses -PTD) to grupa chorób rzadko spotykanych w codziennej praktyce dermatologicznej, do których zalicza się: elastosis perforans serpiginosa, reactive perforating collagenosis, chorobę Kyrlego i perforating folliculitis. Stwierdzono, że relatywnie częściej występują one u osób z rozpoznanymi aberracjami chromosomalnymi, przewlekłymi chorobami nerek, serca i wątroby. Każda z nich ma unikalne cechy histopatologiczne, które ułatwiają ust… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles