2024
DOI: 10.26444/monz/185980
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

New trends in ophthalmology – a literature review

Maciej Kamiński,
Olga Adamska,
Mateusz Jankowski
et al.

Abstract: Wprowadzenie i cel pracy. XXI wiek skłania do wdrażania nowatorskich rozwiązań w celu uzyskania bardziej pomyślnych wyników pracy. Sztuczna inteligencja, internet rzeczy, roboty itp. wkraczają do medycyny, aby wspierać proces diagnostyczno-terapeutyczny pacjenta. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania nowych technik w dziedzinie diagnostyki i leczenia w okulistyce klinicznej. Metody przeglądu. Dokonano przeglądu baz danych PubMed/Medline i Google Scholar celem identyfikacji publikacji dotyczących zast… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals

citations
Cited by 0 publications
references
References 55 publications
0
0
0
Order By: Relevance

No citations

Set email alert for when this publication receives citations?