volume 8, issue 2, P48-52 2003
DOI: 10.17986/blm.200382497
View full text
|
|
Share
Harun Tuğcu, Mustafa Dalgıç, Önder Öngürü, Birol Demirel, Bülent Celasun

Abstract: …ZETKuduz hastalÝÛÝ, Rhabdoviridea ailesinden LyssavirusÕun neden olduÛu, akut seyreden ve profilaksi yapÝlmadÝÛÝnda šlŸmle sonu•lanan viral bir enfeksiyondur. SaÛlÝk BakanlÝÛÝ verilerine gšre TŸrkiyeÕde 1973-2001 yÝllarÝ arasÝnda 529 kuduz hastalÝÛÝna baÛlÝ šlŸm olgusu bildirilmißtir. DŸnyadaki insan kuduz vakalarÝnÝn yÝllÝk insidansÝnÝn 25.000Õin Ÿzerinde olduÛu belirtilmektedir.Olgumuz, 21 yaßÝnda erkek olup bir kšpek tarafÝndan frontal bšlgesinden ÝsÝrÝldÝÛÝ, temas sonrasÝ profilaksinin yapÝldÝÛÝ, 25 gŸn …

expand abstract