volume 1, issue 3, P112-115 1996
DOI: 10.17986/blm.199613147
View full text
|
|
Share
Nevin Vural, Cem Yücesoy, Rukiye Doğanyiğit Kahraman

Abstract: ÖZETCO zehirlenmesi sonucu ölen kişilerin (n: 18) ve CO'e kronik maruz kalan kişilerin (sigara içenler n: 100, içmeyen ler n: 44) kanlarında karboksihemoglobin (COHb) düzeyle ri spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Postmortem kan örneklerinde COHb tayininde, Dubowski ve Buchwald'in modifiye mikro spektrofotometrik yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sigara içenlerin kan örneklerinde COHb ta yininde ise türev (derivative) UV spektrofotometresinden yararlanılmış ve yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır.P…

expand abstract