1996
DOI: 10.17986/blm.199612137
View full text
|
|

Abstract: V u ral N, S a y ın H. K a n a lk o l d ü z e y in i etk ile y en fa k t ö r le r in a d li tıp a ç ıs ın d a n d eğ e rlen d r ilm es i, A d li Tıp B ü lten i, 1996;1(2):74-81. ÖZETAntemortem ve postm ortem kan alkolünün doğru olarak analizi adli tıp açısından çok önemlidir. Postm ortem kan ör neğinin alınması, saklam a ve korunm a koşullan kan alkol düzeyini etkileyebilm ektedir. Postm ortem mikrobiyal etki lerden dolayı, kan alkol tayini için en uygun kan örneği kay nağı fem oral ven'dir. Kafa ve boyun v… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals