volume 190, issue 11, P5609-5619 2013
DOI: 10.4049/jimmunol.1300033
View full text
|
|
Share
Kanako Shimizu, Miki Asakura, Jun Shinga, Yusuke Sato, Shuji Kitahara, Katsuaki Hoshino, Tsuneyasu Kaisho, Stephen P. Schoenberger, Taichi Ezaki, Shin-ichiro Fujii