volume 4, issue 9 (94), P19-26 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.139923
View full text
|
|
Share
Vyacheslav Moskalenko, Anatoliy Dovbysh, Igor Naumenko, Alyona Moskalenko, Artem Korobov

Abstract: Запропоновано модель детектора об'єктiв i критерiй ефективностi навчання моделi. Модель мiстить 7 перших модулiв згорткової мережi Squeezenet, два згортковi рiзномасштабнi шари, та iнформацiйно-екстремальний класифiкатор. Як критерiй ефективностi навчання моделi детектора розглядається мультиплiкативна згортка частинних критерiїв, що враховує ефективнiсть виявлення об'єктiв на зображеннi та точнiсть класифiкацiйного аналiзу. При цьому додаткове використання алгоритму ортогонального узгодженого кодування при об…

expand abstract