volume 1, issue 7 (85), P25-31 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.65718
View full text
|
|
Share
Olesya Vlasiy, Viktor Mazurenko, Liubomyr Ropyak, Alexander Rogal

Abstract: Розроблено математичну модель і дослі-джено втрату стійкості алюмінієвою буриль-ною трубою із зовнішнім протекторним потов-щенням на середній ділянці під дією крутного моменту та осьової стискаючої сили. За резуль-татами числового аналізу визначено величи-ни критичних навантажень, при яких труба втрачає стійкість в залежності від форми протекторного потовщення. Запропоновано оптимальну обтічну форму протекторно-го потовщення. Розроблено нову конструкцію алюмінієвої бурильної труби з протекторним потовщенням К…

expand abstract