2022
DOI: 10.5281/zenodo.7444186
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kur'an Okuma ve Tecvid Dersine Karşı Tutumları (Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)

Help me understand this report
View published versions

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Veri toplama aracı olarak; örgün İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İslam tarihi dersine yönelik tutumları hakkında bilgi edinebilmek için daha önceden İlahiyat Fakültelerinde okutulan derslere yönelik tutumu ölçmek için geliştirilen anketler (Acar, 2022;Kesgin, 2016;Genç, 2021) ile İLİTAM bölümü öğrencilerin İslam tarihi dersine yönelik tutumlarına yönelik yapılan anket (Dadan, 2018;Özdemir, 2022) ve çalışmalar (Algül, 1988;Fayda, 1991;Beg, 2003;Varol, 2012;Siyer Öğretimi 2016) Örgün ilahiyat Öğrencilerine "İslam tarihi dersinde sıkılırım" sorusu sorulmuş ve %25,8'i "kesinlikle katılmıyorum" %39,8'i "katılmıyorum" %20,7'sı "kararsızım" %11,5'i "katılıyorum" %2,2'si "kesinlikle katılıyorum" işaretlemiştir. Buna göre öğrencilerin %65,6'sı İslam tarihi dersinden sıkılmadığını belirtmiştir.…”
Section: Yöntemunclassified
“…Veri toplama aracı olarak; örgün İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İslam tarihi dersine yönelik tutumları hakkında bilgi edinebilmek için daha önceden İlahiyat Fakültelerinde okutulan derslere yönelik tutumu ölçmek için geliştirilen anketler (Acar, 2022;Kesgin, 2016;Genç, 2021) ile İLİTAM bölümü öğrencilerin İslam tarihi dersine yönelik tutumlarına yönelik yapılan anket (Dadan, 2018;Özdemir, 2022) ve çalışmalar (Algül, 1988;Fayda, 1991;Beg, 2003;Varol, 2012;Siyer Öğretimi 2016) Örgün ilahiyat Öğrencilerine "İslam tarihi dersinde sıkılırım" sorusu sorulmuş ve %25,8'i "kesinlikle katılmıyorum" %39,8'i "katılmıyorum" %20,7'sı "kararsızım" %11,5'i "katılıyorum" %2,2'si "kesinlikle katılıyorum" işaretlemiştir. Buna göre öğrencilerin %65,6'sı İslam tarihi dersinden sıkılmadığını belirtmiştir.…”
Section: Yöntemunclassified