2004
DOI: 10.1001/archderm.140.10.1268
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Herpes Zoster in the First Year of Life Following Postnatal Exposure to Varicella-zoster Virus

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
5

Citation Types

1
49
1
32

Year Published

2007
2007
2020
2020

Publication Types

Select...
3
3
1

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 76 publications
(83 citation statements)
references
References 36 publications
1
49
1
32
Order By: Relevance
“…The age adjusted incidence rate of herpes zoster is only 0.45 per 1000 persons in children below 14 years, but becomes as high as 4.5 per 1000 persons in those aged 75 and above. 6 In the present study only one case was seen in the age group of less than five years. The majority of cases of shingles occur in children after the age of 5 years, among all the reported cases of shingles, less than 10% are under 20 years, and 5% were under 15 7 , and incidence of 0.74 per 1000 in the population under 9 year.…”
Section: Discussioncontrasting
confidence: 53%
“…The age adjusted incidence rate of herpes zoster is only 0.45 per 1000 persons in children below 14 years, but becomes as high as 4.5 per 1000 persons in those aged 75 and above. 6 In the present study only one case was seen in the age group of less than five years. The majority of cases of shingles occur in children after the age of 5 years, among all the reported cases of shingles, less than 10% are under 20 years, and 5% were under 15 7 , and incidence of 0.74 per 1000 in the population under 9 year.…”
Section: Discussioncontrasting
confidence: 53%
“…Bağışıklık sisteminin yeterince olgunlaşmamış olması, virüse spesifik hücresel immün yanıtın yetersizliğine yol açmaktadır (3)(4)(5). VZV'ye in-utero maruz kalan hastaların %2'sinde suçiçeği subklinik olarak geçirilir ve doğumdan sonra HZ gelişme riski artar (8,17 (20). Ülkemizden daha önce postnatal kazanılmış HZ'li 18 aylık bir erkek infant bildirilmiştir (6).…”
Section: Discussionunclassified
“…Döküntüler tipik olarak tek bir dermatomu tutar, unilateraldir ve orta hattı geçmez (3,21). Erişkinlerde belirgin olan prodromal ağrı çocuklarda nadirdir, kaşıntı ve sistemik semptomlar belirgin bir özelliktir (5,20). Çalışmamızda en sık görülen semptom kaşıntı olmakla birlikte, ağrı şikayetine de kaşıntı kadar sık rastlanıldı.…”
Section: Discussionunclassified
See 2 more Smart Citations