volume 19, issue 2, P100-104 2014
DOI: 10.17986/blm.2014192767
View full text
|
|
Share
Derya Şahin, Rehat Faikoğlu, İbrahim Şahin, Mira Rana Gökdoğan, Sibel Yaşar, Neşe Alparslan, Ebru Dereli, Gökhan Faikoğlu

Abstract: ÖZETCeza ve tazminat davalarında son yıllarda ciddi artış yaşanan önemli ve çok boyutlu bir kavram olan malpraktis, sağlık personelinin kasıt, kusur ya da ihmal ile uygun giriş imde bulunmamas ı, yanlış tedavi uygulanması ve tedavisinin verilmemesi ile oluşan zarar meydana getiren fiil ve durumlar olarak tanımlanır. Hemşirelik bakımı sırasında da gerçekleşebilen malpraktis olgularında, hemşireler etik ilkelerden vücut bütünlüğüne zarar vermeme ilkesine ters düşen uygulamaları nedeniyle ceza uygulamalarıyla ka…

expand abstract