2014
DOI: 10.17986/blm.2014192767
View full text
|
|

Abstract: ÖZETCeza ve tazminat davalarında son yıllarda ciddi artış yaşanan önemli ve çok boyutlu bir kavram olan malpraktis, sağlık personelinin kasıt, kusur ya da ihmal ile uygun giriş imde bulunmamas ı, yanlış tedavi uygulanması ve tedavisinin verilmemesi ile oluşan zarar meydana getiren fiil ve durumlar olarak tanımlanır. Hemşirelik bakımı sırasında da gerçekleşebilen malpraktis olgularında, hemşireler etik ilkelerden vücut bütünlüğüne zarar vermeme ilkesine ters düşen uygulamaları nedeniyle ceza uygulamalarıyla ka…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
4

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals