volume 12, issue 1, P41-45 2007
DOI: 10.17986/blm.2007121632
View full text
|
|
Share
Nesime Okboy Yaycı

Abstract: Minimal invaziv cerrahi tekniklerin cerrahinin bütün alanlarında yaygınlaşmasını takiben geleneksel postmortem inceleme yöntemlerine alternatif olarak laparoskopik ve torakoskopik otopsilerle ilgili çalışmalar da, 1990’lardan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Bu yazıda bu tekniklerle ilgili çalışmalar değerlendirilerek minimal invaziv adli-tıbbi otopsinin günümüzde nereye oturtulabileceği sorgulanmıştır. Ölenin ailesinin dinsel ya da başka nedenlerle geleneksel bir otopsiyi reddettiği olgularda, laparoskopik …

expand abstract