volume 2, issue 6 (86), P39-47 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.96114
View full text
|
|
Share
Oksana Kozar, Myroslav Sprynskyy, Julia Hrechanyky, Olena Okhmat, Katarzyna Lawinska, Ruslan Rosul, Valentin Himych

Abstract: Досліджено антибактеріальні властивості натуральних шкір, отриманих з використан-ням композицій природних мінералів на осно-ві цеоліту і монтморилоніту та катіонно-го поліелектроліту полігексаметиленгуанідін гідрохлориду (ПГМГ-ГХ). Запропоновано вико-ристання ПГМГ-ГХ на стадії післядубильних процесів виробництва шкіри. Встановлено, що шкіряні матеріали, модифіковані ПГМГ-ГХ, проявляють виражену бактерицидну дію на бактерії роду Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis Ключові слова: шкіра, …

expand abstract