volume 2, issue 9 (92), P20-28 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127361
View full text
|
|
Share
Iryna Klymenko, Valentyna Tkachenko, Anastasia Serhienko, Yurii Kulakov

Abstract: Запропоновано формальнi моделi основних етапiв обробки даних в реконфiгуровних комп'ю-терних системах, що враховують вплив затри-мок передавання конфiгурацiйних даних на ефек-тивнiсть обчислень та дозволяють оцiнити i оптимiзувати непродуктивнi витрати часу на реконфiгурацiю обчислювального середовища на ПЛIС. Запропоновано формалiзацiю концепцiї адаптивного вiдображення алгоритмiв на рекон-фiгуровне обчислювальне середовище в режимi часу виконання, що базується на багаторiвневому кешуваннi конфiгурацiйних да…

expand abstract