2013
DOI: 10.1590/s1516-635x2013000200011
View full text | Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: The objective of the present study was to evaluate the effect of clinoptilolite and calcium levels on uric acid and calcium blood profile and bone quality of commercial layers. A total of 576 birds were distributed according to a completely randomized experimental design in a 3x4 factorial arrangement (calcium levels of 2.5, 3.1, or 3.7% and clinoptilolite levels of 0.0, 0.15, 0.25, or 0.50%), into 12 treatments with six replicates of eight birds per cage (experimental unit). The experimental period was 112 da… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2019
2019
2019
2019

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 18 publications
(20 reference statements)
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Pozytywny wpływ klinoptylolitu na długość i mineralizację kości stwierdzono u brojlerów (11). Natomiast u niosek suplementowanych dodatkiem klinoptylolitu przez okres 16 tygodni nie stwierdzono zmian w gęstości, zawartości popiołu czy wytrzymałości mechanicznej kości, co związane jest zapewne z odmiennie przebiegającą gospodarką wapniową w organizmie niosek i brojlerów (3).…”
Section: Ryc 1 Parametry Struktury Histologicznej Błony śLuzowej Dwunclassified
“…Pozytywny wpływ klinoptylolitu na długość i mineralizację kości stwierdzono u brojlerów (11). Natomiast u niosek suplementowanych dodatkiem klinoptylolitu przez okres 16 tygodni nie stwierdzono zmian w gęstości, zawartości popiołu czy wytrzymałości mechanicznej kości, co związane jest zapewne z odmiennie przebiegającą gospodarką wapniową w organizmie niosek i brojlerów (3).…”
Section: Ryc 1 Parametry Struktury Histologicznej Błony śLuzowej Dwunclassified