volume 2, issue 9 (92), P48-54 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126578
View full text
|
|
Share
Alexander Stepanenko, Andrii Oliinyk, Larysa Deineha, Tetiana Zaiko

Abstract: Розв'язана задача обробки iмпульсних сигналiв. Запропоновано адаптивний метод розкладання суперпозицiй невiдомих iмпульсних сигналiв. Розроблений метод не вимагає апрiорної iнформацiї про форму елементарних iмпульсiв, стiйкий до впливу вимiрювальних шумiв. Представленi результати чисельного моделювання та реальної перевiрки на прикладi сейсмiчного зображення. Результати експериментiв показали, що запропонований метод дозволяє iдентифiкувати мiсцезнаходження елементарних iмпульсiвКлючовi слова: iмпульс, модель,…

expand abstract