volume 4, issue 5 (94), P61-79 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140484
View full text
|
|
Share
Dmytro Shvydkyy

Abstract: Розглянуто проблемнi питання моторних експериментiв в умовах нестабiльного згоряння. Практичним завданням було експериментальне дослiдження впливу параметрiв iскрового розряду системи запалювання на роботу газового двигуна навколо межi збiднення сумiшi. Дослiджувалась можливiсть розширення меж збiднення сумiшi шляхом застосування високоенергетичної iскрової конденсаторної системи запалювання за умови обмеження iнтенсивностi ерозiї поверхнi електродiв свiчок запалювання. Окрема увага надавалася нестабiльностi i…

expand abstract