volume 21, issue 3, P144-152 2016
DOI: 10.17986/blm.2016323747
View full text
|
|
Share

Abstract: ÖzetAmaç: Bu makalenin amacı, diş gelişimini değerlendirerek diş yaşı hesaplamakta kullanılan Demirjian metodunun güvenilirliğini, kullanı-labilirliğini farklı ülke verilerinden yararlanarak tartışmaktır.Gereç ve Yöntem: Farklı ülkelerde veya aynı ülkenin farklı bölge-lerinde 7-11 yaş aralığında, Demirjian metoduyla diş yaşı tayini yapıl-mış 22 çalışmanın verileri irdelendi. Çalışmalarda içerilme ölçütü; sağ-lıklı çocuklar üzerinde yapılmış olması, panoramik film kullanılması, sol alt mandibuler yedi dişin in…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals