volume 2, issue 4 (92), P46-52 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.128284
View full text
|
|
Share
Oleg Stelia, Leonid Potapenko, Ihor Sirenko

Abstract: Досліджуються кусково-поліноміальні криві тре-тього степеня. Вводиться послідовність точок, які розглядаються як керуючі, а з'єднуючі їх відріз-ки є дотичними до кривої. Побудовано систему рів-нянь для обчислення коефіцієнтів кривої та знайдено умови її єдиності. На прикладах розрахунків пока-зано хороші апроксимаційні властивості одержаної кривої та проілюстрована можливість локальної зміни її форми в залежності від параметрів Ключові слова: сплайнова крива третього степе-ня, крива Без'є, параметри форми кри…

expand abstract