volume 3, issue 7 (93), P34-41 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.132076
View full text
|
|
Share
Mykola Tkachuk

Abstract: В роботi запропоновано наближений метод розв'язання осесиметричних задач пружних тiл з адгезiєю. Цей метод дозволяє обчислювати розмiр контактної плями, величину сили взаємодiї мiж тiлами а також розподiл контактного тиску без iстотного обмеження форми початкового зазору мiж тiлами. Отже вiн є бiльш унiверсальним, нiж iснуючi аналiтичнi теорiї, iнструментом для дослiдження таких явищ, як адгезiйна мiцнiсть спряжених тiл, а також пов'язана з втратою стiйкостi дисипацiя енергiї пiд час циклiчного контактного нав…

expand abstract