2015
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Streszczenie. Rozpatrując związki papieża z paulinami, należy przede wszystkim rozpatrywać je w dwóch aspektach. Po pierwsze wielki patriotyzm tego wielkiego Polaka do Ojczyzny i jej przyszłości, najbardziej podkreślany i akcentowany w świętym miejscu dla każdego Polaka, jakim jest Jasna Góra. Drugi aspekt to zawierzenie papieża w swoim całym życiu doczesnym Maryi -"Totus Tuus" -cały twój. Tak bardzo umiłował Jasną Górę. Abstract. Considering the compounds of the Pope and Pauline, should first of all consider … Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles