2015
DOI: 10.7220/2335-8785.53(81).3
View full text
|
|
Share

Abstract: Nors krikščioniškasis tikėjimas kalba apie Dievą Kūrėją ir Atpirkėją, bet teologijoje daugiausia dėmesio skiriama atpirkimo ir išganymo, arba Sandoros, temai, sukūrimą paliekant antrame plane. Straipsnyje siekiama išryškinti šių svarbiausių tikėjimo tiesų glaudžią sąsają ir pristatyti jas kaip dvi nedalomas vienintelio išganingo Dievo plano dalis bei etapus.