volume 6, issue 1, P8-13 2001
DOI: 10.17986/blm.200161446
View full text
|
|
Share
Rabiş Keskin, Coşkun Yorulmaz, Mehmet Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer

Abstract: Zehirlenme nedeniyle gönderilen olgularda, hayati tehlike kavramının değerlendirilmesinde; kişinin yoğun bakım tedavisi görüp görmediği, yoğun bakımda kaldığı süre, antidot tedavisi uygulanıp uygulanmadığı ve varsa ölçülmüş olan madde dozu kriter olarak kullanılmaktadır. Glasgow Koma Skalası (GKS), beyin fonksiyonlarını ölçen, genellikle kranyoserebral yaralanmak hastalarda koma derecesini güvenilir bir şekilde değerlendirmeye yarayan bir indekstir. GKS’nın mortalité ile korelasyonu bulunmaktadır. Bu çalışmada…

expand abstract