2001
DOI: 10.17986/blm.200161446 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Zehirlenme nedeniyle gönderilen olgularda, hayati tehlike kavramının değerlendirilmesinde; kişinin yoğun bakım tedavisi görüp görmediği, yoğun bakımda kaldığı süre, antidot tedavisi uygulanıp uygulanmadığı ve varsa ölçülmüş olan madde dozu kriter olarak kullanılmaktadır. Glasgow Koma Skalası (GKS), beyin fonksiyonlarını ölçen, genellikle kranyoserebral yaralanmak hastalarda koma derecesini güvenilir bir şekilde değerlendirmeye yarayan bir indekstir. GKS’nın mortalité ile korelasyonu bulunmaktadır. Bu çalışmada… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals