2021
DOI: 10.2339/politeknik.916234
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Bu çalışmada, yörünge verilerinin yayınlanmasında diferansiyel mahremiyeti kullanan yeni bir model önerilmiş, başarıyla geliştirilmiş ve gerçek bir veri kümesi üzerinde test edilmiştir. / In this paper, a new trajectory data publishing model using differential privacy was proposed, developed and tested on a real dataset. Şekil. Önerilen modelin akış şeması /Figure. General flowchart of the proposed model Amaç (Aim)Mahremiyet korumalı yörünge verisi yayınlamak için yeni bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. /… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles