volume 23, issue 2, P110-114 2018
DOI: 10.17986/blm.2018241705
View full text
|
|
Share
Meltem Kokdener, Ünal Zeybekoğlu, Eylem Gündüz

Abstract: Amaç: Nekrofaj böcekler ölümden kısa bir süre sonra cesede gelirler. Olay yerindeki nekrofaj böceklerin dağılımı, biyolojisi ve davranışı ile ilgili bulgular ölüm hakkında önemli ipuçları sağlar. Cesetteki nekrofaj böcek delilleri ile ilgili en yaygın uygulama, ölümden sonra geçen sürenin tahmin (PMI) edilmesidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Samsun ilindeki nekrofaj Diptera takımına ait tür topluluğunu ve çeşitliliğini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Samsun’dan seçilen iki farklı…

expand abstract