volume 21, issue 3, P172-176 2016
DOI: 10.17986/blm.2016323751
View full text
|
|
Share
Sunay Fırat, Elçin Yoldaşcan, Duygu Ayabakan Çot, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen

Abstract: ÖzetAmaç: Sağlık açısından riskli davranışlar genellikle adolesan dö-nemde edinilmekte, sonuçları erişkin döneme yansıyarak, bu dönemde mortalite ve morbidite oranlarında önemli artışlara neden olmaktadır.Bu araştırmada, üniversiteye devam eden gençlerin sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı, cinsel yaşam, kişisel güvenlik ve şiddete ilişkin bazı riskli davranışlarının saptanması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi, merkez yerleşkesinde Kasım-Aralık 2015 tarihinde y…

expand abstract